Czy faktycznie „ wood makes whisky”………?

Lignina, jeden z podstawowych składników drewna obok celulozy i hemicelulozy, jest najbardziej niedowartościowaną składową aromatów odnajdywanych w whisky. Ten główny protoplasta aromatów obecny jest zarówno w ziarnach zbóż, w torfie jak i w drewnie, z którego wykonane są beczki. W… Continue Reading